Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
3131 / 4/24/2024 Частна общинска собственост с. Беден Квартал: 17 УПИ: XXVII Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Поземлен имот (68 кв.м.)
Имота се управлява от Кмета на Община Девин, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
3130 / 4/15/2024 Публична общинска собственост гр. Девин Квартал: 136 УПИ: II-9 Номер: Улица: "Пионерска" № 2-а №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: местност кв. Настан Поземлен имот с идентификатор №:
• Поземлен имот (6510 кв.м.) • сграда (601 кв.м.) • сграда (45 кв.м.) • сграда (58 кв.м.)
Имота се управлява от кмета на Община Девин на основание чл.12, ал.5 от ЗОС