Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
3/18/2024 3077 / 10/9/2023 Настан Квартал: 104 УПИ: XI Номер: Улица: "Индже Войвода" №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 20465.506.95
• Поземлен имот (782 кв.м.)
Публичен търг
3/8/2024 3074 / 10/6/2023 гр. Девин Квартал: 15 УПИ: XXXIII-1505 Номер: Улица: "Шина Андреева" №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 20465.503.1668
• Поземлен имот (57 кв.м.)
Публичен търг
2/27/2024 3067 / 9/25/2023 гр. Девин Квартал: 68 УПИ: XXXV Номер: Улица: "Изгрев" №: 4А Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 20465.504.1028
• Поземлен имот (382 кв.м.)
решение на общински съвет
1/22/2024 3070 / 9/25/2023 с. Гьоврен Квартал: 12 УПИ: XV Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• сграда (62 кв.м.)
Публичен търг
1/22/2024 3058 / 8/2/2023 с. Гьоврен Квартал: 12 УПИ: XV - за стопански нужди Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Поземлен имот (145 кв.м.)
Публичен търг